צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

עריכת מבדקי אכיפה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית

הגדל

רקע


השירות מבוסס על הקמת מנגנון זיהוי דרישות החוק והערכת עמידת הארגון בדרישות. מנגנון זה מהווה את אחד המרכיבים העיקריים בת"י ISO 45001 (המחליף את ת"י OHSAS 18001) לניהול מערכות בטיחות ובריאות תעסוקתית וכולל מיפוי התחיקה הבטיחותית הרלוונטית לפעילויות הארגון, ביצוע הערכה בנוגע למידת עמידתו בדרישות כל דין והקמת מנגנוני מניעה ופיקוח. 

יישום יעיל של מנגנון זה יוביל להפחתת סיכונים ומניעת תאונות ויוודא כי הארגון עשה את הנדרש ממנו בהיבט התחיקתי על מנת להגן על בטיחות העובדים ובריאותם. כמו כן, הטמעת מערך מבדקים אלו עשוי לסייע בצמצום החשיפה המשפטית (אחריות פלילית של המנהל) של הארגון ושל מנהליו לאחר התרחשות אירוע בטיחותי חמור.


תכולת השרות

  • מיפוי וסקירה של התחיקה הקיימת בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית והרלוונטית לפעילויות הארגון (כולל הכנת רשימות תיוג רלוונטיות).
  • ביצוע "מבדק אכיפה פנימי" לבחינת מידת עמידתו של הארגון בדרישות החוק שאותרו בשלב הקודם.
  • הכנת תכנית פעולה לתיקון הליקויים והממצאים שאותרו במבדק למניעת ליקויים אלו בעתיד.
  • ליווי הארגון ביישום תוכניות העבודה שנקבעו ולהשגת שיפור מתמיד, תוך סיוע במציאת פתרונות בטיחותיים רלוונטיים.
עבור לתוכן העמוד