צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

בטיחות ובריאות תעסוקתית

תחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית (בב"ת) תופס תאוצה רבה בשנים האחרונות בתעשייה כחלק מעליית המודעות לחשיבות תחומים אלו בקרב מקבלי ההחלטות בארגון ובמטרה לשמור על בטיחות העובדים ובריאותם. לחברת שר יעוץ והדרכה ניסיון עשיר בהטמעת מערכות ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית. כיום מוטמע התקן החדש ת"י ISO 45001 המחליף את ת"י 18001.קרא עוד
בשל מגמת העלייה בכתבי האישום המוגשים נגד חברות והעומדים בראשן, ובעקבות המודעות ההולכת וגדלה של האחריות הפלילית לה נתון המנהל בארגון במידה ולא קיים את הוראות החוק, עולה הצורך לפתח כלי ניהולי אשר יבטיח עמידה בחוקים ובתקנות השונים בנושא הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
כלי זה יוודא כי הארגון מודע לחוקים החלים עליו, מבצע עדכון לשינויים מעת לעת וכן בוחן את עמידתו בכל דרישות התחיקה הרלוונטיות.קרא עוד
תהליך הערכת סיכונים בתחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית בשיטת JSA הנו תהליך פרו-אקטיבי בו צוות המורכב מהעובד בתחנה, האחראי עליו, איש בטיחות ואיש מקצוע אשר סוקרים את מטלות העובד ומנתחים את מידת הסיכון הקיים בכל מטלה. הסיכון מוגדר כמכפלת הסבירות להתרחשות תאונה וחומרתה.
חברת שר ייעוץ והדרכה מבצעת סקרי סיכונים בשיטת JSA במגוון ארגונים או מכשירה אנשים מתוך הארגון להוביל את התהליך.קרא עוד
ניתוח סיכונים ותפעול (HAZOP (Hazard and Operability Analysis היא טכניקה מובנית ושיטתית עבור בדיקת מערכות וניהול סיכונים. השיטה מיושמת בעיקר עבור מתקנים בתעשייה כימית ומבוססת על טכניקת סיעור מוחות של מומחים מדיסציפלינות שונות.קרא עוד
תכנית זו היא פיתוח ייחודי של חברת שר, מאמצת גישה פרואקטיבית לקידום מתמיד של תרבות הבטיחות בארגון. שימוש במתודולוגיה של תצפיות מתוכננות ומשוב מיידי לשינוי תרבות הבטיחות ולעידוד העובדים לקבל אחריות על החיים שלהם.

קרא עוד
בהתאם לתקנות רישוי עסקים, מפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים מחויבים להכין תיק מפעל. תיק מפעל מהווה תנאי מקדים לקבלת וחידוש רישיון עסק ומהווה כלי אפקטיבי בהיערכות לתרחישי חירום בתחום החומ"ס ותפעולם
חברת שר ייעוץ והדרכה מתמחה בהכנת תיקי מפעל העומדים בדרישות המשרד להגנת הסביבה, רשות הכבאות הארצית ופיקוד העורף.
קרא עוד
תיק השטח הינו אוגדן בטיחותי של המבנה ונועד לשרת את כוחות הכיבוי ואת אנשי המבנה בעת אירועי חירום כגון :שריפה, פיצוץ, חומ"ס וכדומה.
תיק השטח מהווה תנאי הכרחי לקבלת רישיון עסק ואישור המתקן בהיבט שירותי הכבאות.
חברת שר ייעוץ והדרכה מכינה תיקי שטח בהתאם לדרישות, מציגה את הפערים ומדריכה את העובדים במבנה להתנהגות בזמן חירום.קרא עוד
עבור לתוכן העמוד