צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

הקמת מערכות ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית ע"פ דרישות ת"י ISO 45001 (לשעבר OHSAS 18001)

הגדל

רקע

 

מערכת לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית מהוה מסגרת מובנית ושיטתית, שמטרתה העיקרית מניעת אירועי בטיחות ומחלות מקצוע בארגון וצמצום העלויות והנזקים העולים מאירועים אלו.

 

היתרון בהקמת מערכת לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית הינה במניעה ובצמצום אירועי בטיחות בארגון וכן בשליטה על ניהול פרואקטיבי של מערך הבטיחות בארגון. הטמעת מערכת לניהול הבטיחות מושגת על ידי מאמצים משותפים של כלל העובדים וההנהלה בארגון.

 

בסיס המערכת הינו תהליך ניהול הסיכונים, הכולל את זיהוי גורמי הסיכון, הערכת הסיכונים / רמות סיכון וקביעת בקרות לסיכונים. מערכת ניהול הבב"ת (בטיחות ובריאות תעסוקתית) כוללת גם קביעת מדיניות, תכנון המערכת וקביעת מטרות, הגדרת אחריות וסמכות בנושא הבב"ת, הקצאת משאבים, בקרה ושיפור מתמיד בביצועי המערכת. זאת במטרה להגיע לרמת ניהול גבוהה ושליטה בניהול הבטיחות בארגון.

 

תכולת השירות

 

הקמת מערכת לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית, אשר תאפשר למפעל לזהות ולשלוט בגורמי הסיכון בכל שלבי תהליך היצור, להעריך את רמות הסיכון ולנקוט בבקרות להפחתת רמת הסיכון: 

  • ביצוע סקר סיכונים כללי וכן סקרי הערכת סיכונים לתפקיד (JSA) בארגון, תוך הגדרת סדרי עדיפויות וקדימויות לטיפול בהתאם לרמות הסיכון שנמצאו.
  • הכשרת כלל גורמי הארגון הרלוונטים (הנהלה ובעלי אחריות בתחום הבטיחות בארגון) על פי העקרונות לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית בהתאם לת"י ISO 45001 (לשעבר ת"י OHSAS 18001)
  • הגדרת יעדי בטיחות, בריאות ותכנון הצעדים להשגתם
  • מיפוי ובחינת התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות לארגון
  • ניתוח גורמי הסיכון, הערכת רמות הסיכון וקביעת בקרות למזעור רמות הסיכון
  • סיוע בכתיבת נהלים והוראות לתחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית
  • ביצוע מבדקים פנימיים לבחינת ישום המערכת והטמעתה ועזרה בתיקון הליקויים
  • ליווי במבדקים חיצוניים של גופי הבקרה
עבור לתוכן העמוד