צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

  .

  מבדקי אכיפה סביבתיים לזיהוי עמידה בדרישות חוק

  הגדל
                      
  רקע 
   
  בשנים האחרונות חלה עליה בישראל במספר דרישות החוק בתחומי הסביבה. דרישות אלו נוגעות באופן ישיר לתעשייה המקומית. בנוסף, ניתן לראות מגמת עליה באכיפת חוקים, אשר בעקבותיה חלה עליה ניכרת גם במספר כתבי האישום המוגשים נגד חברות והעומדים בראשן, עקב הפרות חוק בתחומי איכות הסביבה. 
  ארגונים רבים אינם חשופים למכלול דרישות החוק, הן הגנריות והן הפרטניות (תנאי רישיון עסק, היתרי רעלים ועוד) החלות עליהם בתחומי הסביבה השונים המשולבים בפעילותם השוטפת, והן לעלויות הכלכליות הכרוכות בעמידה בדרישות אלו.

  חברת "שר יעוץ והדרכה" מציעה שירותי אכיפה רגולטוריים פנימיים, על-מנת לסייע לארגונים לעמוד בדרישות החוק בתחום הסביבה החלות עליהם.

  תכולת השרות

  • זיהוי ומיפוי דרישות החוק בתחום הסביבה החלות על ארגונים - זיהוי ומיפוי דרישות החוק הגנריות והפרטניות (תנאי רישיון עסק, היתרי רעלים ועוד) בתחומי הסביבה הרלוונטיות לארגונים ולאתרי הפעילות שלהם, והכנת רשימות תיוג מותאמות לאתרים/ארגונים.
  • ביצוע "מבדק אכיפה פנימי" – באתרי פעילות הארגונים לבחינת מידת עמידתו של הארגון בכלל דרישות הרגולטוריות והפערים בתחום הסביבה שאותרו כרלוונטיות לארגון בשלב א' (זיהוי ומיפוי דרישות חוק).
  • ניהול סיכוני סביבה ועלויות - סיכום הנתונים והמגמות שיצופו מתוך סיכומי המבדקים בארגון, לאפיון הסיכונים הרגולטורים בתחום הסביבה אליהם חשוף הארגון, וכן אפיון וסיכום העלויות הכלכליות הכרוכות בסגירת וצמצום הפערים השונים.
  • פעילות תיקון ושיפור – הכנת תוכנית עבודה לתיקון הליקויים והממצאים שאותרו במבדקים,  וליווי הארגון ביישום תוכניות העבודה לתיקון ושיפור הליקויים, תוך סיוע במציאת פתרונות סביבתיים רלוונטיים.
  • ניתוח פערים כלכליים - מתן הערכה כספית לפערים שנמצאו במסגרת מבדקי האכיפה, תוך בחינת פתרונות אפשריים וניתוח עלויות הפתרונות שנמצאו מתאימים.


  עבור לתוכן העמוד