צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

  .

  הקמת מערכות ניהול סביבתי ע"פ דרישות ת"י ISO 14001

  הגדל

  רקע:

   

  יתרונות יישום התקן כוללים: צמצום גורמי זיהום, הפחתה בצריכת משאבים סביבתיים, התייעלות וחסכון של הארגון, ניהול טוב יותר של סיכונים משפטיים וביטוחיים ויתרון שיווקי. 

   

  תכולת השרות: 

  • ביצוע סקר סביבתי לבחינת ההשלכות הסביבתיות של הארגון על הסביבה ולזיהוי ההיבטים הסביבתיים הרלוונטיים לפעילותו.
  • זיהוי דרישות חוק ואחרות (דרישת רשות מקומית, דרישות לקוח וכדומה) בתחומי איכות הסביבה הרלוונטיות לפעילות הארגון. סיוע בביצוע הערכת עמידה בדרישות החוק כנדרש בתקן.
  • הגדרת מטרות ויעדים להיבטים המשמעותיים שנמצאו ובנית תוכניות עבודה סביבתיות ע"פ המטרות והיעדים שהוגדרו.
  • סיוע בעדכון וכתיבת נהלים והוראות עבודה בתחום הסביבתי הנדרשים בתקן והנחוצים להגדרת פעילויות עיקריות בארגון.
  • הנחייה מקצועית להטמעה ויישום מערכת הניהול הסביבתי, ובכלל זה מתן כלים למנהל האחראי להמשך תחזוק ושיפור המערכת באופן עצמאי.
  • ביצוע הדרכות על מהות התקן ואופן ישומו לדרג מנהלים ולעובדים
  • ביצוע מבדקים פנימיים לוידוא רמת היישום וההטמעה של המערכת.
  • השתתפות במבדקים של גוף ההתעדה ומתן סיוע בתיקון הליקויים, אם נדרשים. 
  • תחזוק אישורי התקן על בסיס שנתי בארגון.
  עבור לתוכן העמוד