צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

  .

  ייעול צריכת משאבים לחסכון ופיתוח כלכלי

  הגדל
  רקע:
   
  בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת בעולם, בעידוד האו"ם מתודולוגיית (Transfer of Environmentally Sound Technology)  TESTאשר נועדה לשפר את התחרותיות והביצועים הסביבתיים-כלכליים של המגזר התעשייתי. המטרה המושגת כפולה: הגנה על משאבי הטבע בד בבד עם התייעלות כלכלית. המתודולוגיה מסייעת למפעלים להטמיע כלים חיוניים להתייעלות וחסכון במשאבים הכרוכים בפעילותם-ופועל יוצא השגת רווח כלכלי.

  מתודולוגיה זו מתבססת על שלושה עקרונות מרכזיים: 

  1. ניהול משאבים וייעול ייצור נקי
  2. מערכת ניהול סביבתית 
  3. חשבונאות זרימת חומר מול עלות

  האינטגרציה והיישום המתאם אישית לכל מפעל של מתודולוגיית ה- TEST מביא לכך שהתפוקות העיקריות של פרויקט מסוג זה במפעלים מסייעת לאימוץ של שיטות עבודה המותאמות לסטנדרטים בינלאומיים, רכישת מיומנויות חדשות ויצירת תרבות ניהולית חדשה הכוללת שילוב אסטרטגיה סביבתית בהחלטות כלכליות. כל אלו מאפשרים לארגונים להתקדם בדרך של שיפור והתייעלות סביבתית כלכלית לקראת ייצור בר קיימא.

  לחברת "שר יעוץ והדרכה" ניסיון בהובלת פרויקטים של הטמעת המתודולוגיה במפעלים בישראלבמסגרת פרויקט רוחבי של UNIDO (United Nation Industry Development Organization)  בקרב התעשייה המקומית.

   

  תכולת השירות:

  • אפיון סך עלויות זיהום והגדרת סדר עדיפויות במפעל - חישוב העלות הכוללת של הפחת ועלויות הסביבה בפעילות המפעל, ופילוחם על בסיס כלכלי.
  • זיהוי אזורי מיקוד ומרכזי עלות במפעל - הגדרת סדר עדיפויות ברמת המחלקות / תהליכי ייצור בעלי הצריכות הגבוהות ביותר של המשאבים במפעל, והפוטנציאל הגדול ביותר להתייעלות.
  • ניתוח והבנת המקורות והסיבות לחוסר ייעלות בצריכת משאבים במרכזי העלות / אזורי מיקוד שזוהו במפעל (צריכת משאבים עודפת: מים, אנרגיה, חומרי גלם, חומרי אריזה ועוד).
  • מציאת חלופות ופתרונות - פיתוח פתרונות אפשריים לתהליכים הלא יעילים שזוהו במרכזי העלות במפעל, וניתוח החלופות על בסיס נתוני: איכות, תפעול, סביבה ופיננסים.
  • כתיבת תכניות עבודה מוגדרות להטמעת פרויקטי ההתייעלות הנבחרים, וסיוע בתכנון מערכת ניטור ובקרה לבחינת יעילות הפרויקטים המיושמים.
  עבור לתוכן העמוד