צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

  .

  חידוש/הגשת בקשה להיתר פליטה

  הגדל

  רקע:

   

  חוק אויר נקי שנכנס לתוקפו בשנת 2008, מגדיר "מקור פליטה טעון היתר" (בהתאם לתוספת השלישית סעיף 6.1 לחוק). מפעלים העונים על הגדרה זו – נדרשים להגיש בקשה להיתר פליטה בלוחות הזמנים שנקבעו ע"י המשרד להגנה"ס.

   

  חידוש היתר הפליטה נדרש אחת ל7- שנים. תהליך הגשת ההיתר מורכב ומצריך זמן. בהתאם לסעיף 25(ב) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, בקשה לחידוש היתר פליטה תוגש לפחות שנה ולא מוקדם מ-18 חודשים לפני תום תוקפו של ההיתר, ולכן את תהליך הגשת הבקשה לחידוש ההיתר- מומלץ להתחיל לפחות שנתיים לפני תום תוקפו של ההיתר הקיים.

   

  במסגרת הדרישה לחידוש ההיתר- המשרד להגנה"ס החל לדרוש ממפעלים בעלי היתר פליטה ובעלי צריכת אנרגיה שנתית של 1,250 TOE ומעלה, לעמוד בדרישות תקן ISO 50001. המפעלים נדרשים להציג עמידה בתקן תוך 24 חודשים. 

   

  לחברתנו ניסיון בליווי להקמת מערכות ניהול ובהגשת היתרי פליטה. נשמח לסייע לחברתכם הן בהגשת היתר הפליטה והן בהקמת מערכת ISO 50001 לניהול אנרגיה.

   

  תכולת השירות:

   

  הכנת מסמכי היתר הפליטה הנדרשים ע"י המשרד להגנה"ס לפי הנחיות הממונה לטיפול בבקשה בהיתר פליטה לפי סעיף 9(א) לתקנות אויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע 2010. המסמכים יוכנו עפ"י מסמך ההנחיות במהדורה העדכנית.

  סיור במפעל ואיסוף נתונים אודות תהליכי הייצור, לצורך איתור תהליכים בעלי פוטנציאל לפליטת מזהמי אוויר. איסוף נתונים אודות חומרי הגלם, מתקני שריפת דלקים, מתקני קדם טיפול במזהמי אוויר ועוד.

  • הכנת מסמכי היתר הפליטה הכוללים: הכנת תרשימי זרימה, מילוי טפסי האקסל הנלווים, תיאור מתקני קדם הטיפול במזהמי אוויר, ניתוח דו"חות דיגום ארובה וחישוב פליטות ממקורות בלתי מוקדיים.
  • ניתוח ממצאים, הסקת מסקנות ומתן הנחיות לשיפור איכות אוויר במפעל.
  • ליווי המפעל עד לאישור הבקשה ע"י המשרד להגנת הסביבה.

   

  עבור לתוכן העמוד