צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

  .

  עמידה בדרישות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

  הגדל

  מטרת החוק:

   

  מטרת החוק המוצע היא לקבוע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד אלקטרוני ובסוללות ומצברים, כדי לעודד שימוש חוזר בציוד אלקטרוני, לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת מציוד אלקטרוני ומסוללות ומצברים ולמנוע את הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות השליליות הסביבתיות של ציוד אלקטרוני וסוללות ומצברים ושל הפסולת הנוצרת מהם.

   

  דרישות החוק מיבואנים/יצרנים/משווקים:

   

  דיווח ורישום שנתי וחצי שנתי על פרטי הציוד החשמלי והאלקטרוני וכן לפרסום הוראות טיפול סביבתיות בפסולת הציוד. כמו כן, החוק מטיל חובות על משווקי ציוד אלקטרוני וסוללות, לקליטת פסולות ציוד חשמלי ואלקטרוני אשר ישווק על-ידם. 

   

  קיום חובות המיחזור והטיפול בפסולות יתבצע באמצעות התקשרות עם גוף יישום מוכר (תאגיד מחזור), אשר מוקם בימים אלו. חובות הקשורות ברישום, דיווח והכנת מסמכי טיפול בציוד אלקטרוני הן חובות הדורשות היערכות פנימית של היצרנים והיבואנים.

   

  לצורך עמידה בדרישות החוק, יידרשו יצרנים ויבואנים של ציוד אלקטרוני וסוללות לעבור תהליך הכולל זיהוי ומיפוי הציוד אשר נופל תחת הגדרות החוק, התאמת מערכות איסוף ותיעוד המידע כנדרש בחוק, יצירת הוראות לטיפול סביבתי בציוד הרלוונטי וכן בהמשך – התקשרות עם גוף יישום מוכר. 

  חברת "שר יעוץ והדרכה" מציעה ליצרנים וליבואנים את השירותים הבאים לצורך עמידה בדרישות החוק.

   

  תכולת השרות: 

  • סקר פסולת אלקטרוניקה – זיהוי הציוד אשר לגביו חלות חובות החוק, בהתאם להגדרות החוק.
  • היערכות לדרישות הדיווח והרישום – סיוע בהקמת מערכת מתאימה לאיסוף מבוקר ומתועד של המידע הנדרש; החוק דורש רישום ודיווח מלא, פרטני ומדויק, אחת לחצי שנה, באשר לכמות ציוד שנמכר ומשקל פסולת ציוד שנאספה, יעדי פינוי, משקל פסולת שמוחזרה עצמאית ועוד.
  • סיוע בהכנת הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני — הכנת מסמך מידע על רכיבים וחומרים בציוד חשמלי ואלקטרוני, לרבות קיומם ומיקומם של חומרים מסוכנים בציוד, וכן הוראות בדבר אופן הביצוע של הכנה לשימוש חוזר ושל טיפול בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, בדרך בטיחותית הממזערת ומונעת נזק לסביבה, זאת בהתאם לנדרש בחוק.

   

   

  עבור לתוכן העמוד